اجرای سیستم های دال مجوف

سقف هاى بتن مسلح به دلیل نیاز به كنترل تغییر شكل ها و ترك ها، گاه محدود به دهانه هاى كوچك مى شوند. حال اگر بتوان مقطع سقف هاى بتن مسلح، به ویژه دال ها را به نحوى بهبود بخشید كه بتواند علاوه بر تأمین ضوابط كنترلى، در دهانه هاى بزرگ نیز مجاز به استفاده باشد و هم چنین در مقایسه با دال هاى مشابه از وزن كمترى برخوردار باشد، مى توان به شیوه جدیدى در روش اجراى دال‌هاى بتن مسلح دست یافت. سقف هاى مجوف بتن مسلح، معمولاً از دولایه بتن مسلح تشكیل شده است كه در بالا و پائین دال و بطور گسترده قرار مى گیرد و حد فاصل این دو لایه با نوعى بلوك توخالى از جنس پلى اتیلن مى باشد، پر شده است. این بلوک ها عموماً به شکل های مکعبی (U-Boot) و دایره ای (Coobiax) می باشند كه ‌با‌‌‌‌ توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحى، ابعاد مختلفى دارند.

 سقف U–Bootیک سیستم سازه ای از نوع دال دو طرفه مجوف (توخالی) می باشد که در آن در حد فاصل مش های میلگردی بالا و پایین بلوک های پلاستیکی توخالی از جنس پلی پروپیلن بنام یوبوت جایگزین بتن غیرسازه ای در وسط سقف خواهد شد. اساس طراحی تکنولوژی سقف های Coobiax نیز مشابه سقف های یوبوت می باشد، لکن با این تفاوت که در آن از گوی های توخالی استفاده می گردد.

استفاده از سیستم سقف های مجوف، علاوه بر کاهش وزن سازه و در نتیجه کاهش عمق گودبرداری و ضخامت پی مورد نیاز، به دلیل کمتر شدن ضخامت سقف در این سیستم ها نسبت به دال یا سایر سقف های سنتی، موجب افزایش فضای مفید ساختمان نیز می شود که این مسئله بخصوص در محیط های شهری که محدودیت ارتفاع ساختمان وجود دارد، بسیار حائز اهمیت می باشد.

با توجه به وجود زمینه های مناسب فنی و اجرایی در گروه مهندسین داریان در زمینه اجرای سازه ها و سیستم های متنوع بتنی، و همچنین ارتباطات گسترده این شرکت با سایر شرکت های عمرانی و شناخت جامع و به روز تیم فنی این شرکت از مصالح و تجهیزات روز موجود در سطح داخلی و خارجی، توانمندی این شرکت در اجرای انواع سیستم های ساختمانهای بتنی کاملاً اثبات شده است.

 

سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوك تو خالى ماندگار پلى پروپلین (U-Boot)

معرفی سقف های کوبیاکس


پروژه‌های مرتبط:

عضویت در خبرنامه داریان