سیستم های پیش تنیده

پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یك تنش ثابت و دائمی در یك عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوری كه در اثر این تنش ، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می كند.

 بیشترین كاربردهای بتن پیش تنیده در زمینه سازه های ساختمانی به صورت تولید تیرها و دالها با تكیه گاه ساده می باشد، این تیرها معمولا در كارخانه ساخته می شوند تا كنترل كیفیت بهتر انجام گیرد ، در جایی كه دهانه های بزرگ داشته باشیم ، معمولا تیرهای بتنی پیش تنیده در جا بكار می روند. در زمینه مهندسی پل، معرفی بتن پیش تنیده ساخت پل های بتنی با دهانه زیاد را عملی ساخته است. این پلها معمولا از قطعات پیش ساخته تشكیل شده اند كه با جرثقیل در ارتفاع موردنظر قرار گرفته اند و به كمك پیش تنیدگی به قطعات موجود متصل می شوند .

در سیستم پیش تنیده بجای آرماتورهای معمولی از یکسری کابل (تاندون) های با مقاومت کششی بالا استفاده می شود.که این کابل ها تحت کشش زیادی قرار گرفته و در دو انتهای تیر توسط گره های مخصوص تثبیت می گردند. بدین ترتیب کابل های پیش کشیده پس از رها شدن از کشش تمایل به جمع شدن و رسیدن به حالت اولیه داشته و لذا یک نیروی فشاری زیادی در قسمت زیرین تار خنثی در بتن ایجاد میگردد که به تبع این نیرو در مقابل نیروی کششی که بواسطه بارهای ثقلی در بتن ایجاد می گردد قرار می گیرد. بنا براین این کابل ها مقداری از نیروهای ناشی از بارهای ثقلی را خنثی نموده و مقطع قابلیت پذیرش بارهای بیشتری را خواهد داشت.

یکی از مهمترین جذابیت های این سیستم، قابلیت استفاده از در دهانه های با طول زیادی است که امکان به کارگیری ستون های بیشتر به دلیل محدودیت های معماری و فضا وجود ندارد، می باشد. نمونه هایی از این موارد را می-توان در بناهایی مانند سالن های اجتماعات، هتل ها، فضاهای نمایشگاهی و ... مشاهده کرد.

گروه مهندسین داریان همگام با طرح های معماری و فضاهای خاص امروزی، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را جهت طراح و اجرای سیستم های پیش تنیده به روزرسانی و هماهنگ کرده است. این موضوع در برخی از پروژه های این شرکت که در آن ها از سیستم های نوین مانند سقف های پیش تنیده استفاده شده است، از جهت کیفیت نهایی قابل مشاهده می باشد.

 

 


پروژه‌های مرتبط:

عضویت در خبرنامه داریان