اجرای کوپلینگ و فورجینگ

یک سازه تحت تاثیر مجموعه ای از نیروهای مختلف در شرایط گوناگون قرار می گیرد . این نیروهای وارده بر اساس طراحی سازه مورد نشر سطوح مختلفی از نیروهای کششی را به میلگرد های موجود در یک سازه بتن مسلح و یا بخش های بتنی یک سازه کلی وارد می اورند . با عنایت به این مهم اتصال میلگرد ها در یک سازه بتن مسلح و یا بخش های بتنی یک سازه کلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند .

 اتصالات رایج در میلگرد ها به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند :

1- اتصال روی هم

Overlap 2- اتصال با بست های مکانیکی

Coupler 3- اتصال بوسیله جوش سر به سر میلگرد با اعمال فشار Forging

به دلیل اشکالات متعدد در روش اتصال روی هم مانند پرت مصالح، تراکم بالای میلگرد، سرعت پائین و . . . امروزه رویکرد استفاده ازدو روش دیگر بسیار افزایش یافته است.

استفاده از وصله های مكانیكی در آیین نامه ها و استانداردهای بین المللی مانند ACI-318 و همچنین در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان توصیه گردیده است. با توجه به وجود مشكلات عدیده ی اجرایی در سازه های بتنی سنگین به دلیل استفاده از میلگردهای قطور، به كارگرفتن وصله های مكانیكی راه گشا بوده و علاوه بر ایجاد وصله مطمئن، سایر مشكلات جانبی مرتبط با تراكم آرماتور در سازه های بتنی را نیز برطرف می نماید. علاوه بر این در هر سازه بتنی در حدود 15% آرماتور مصرفی به صورت وصله پوششی در بتن باقی می ماند. با استفاده از اتصالات مكانیكی نه تنها از باقی ماندن آرماتور به صورت مهار پوششی آرماتور جلوگیری می گردد، بلكه ضایعات آرماتور نیز به حداقل كاهش می یابد.

روش جوش سر به سر (فرجینگ) یکی از روش های جوشکاری با گاز اکسی استیلن می باشد که در آن دو سر میلگرد جهت اتصال در شرایط دمایی پایین تر از دمای ذوب قرار گرفته و توسط فشار وارده در هم ادغام می شوند . در این روش حرارت حاصله جهت رسیدن به این دما ناشی از سوختن گاز اکسیژن و استیلن در مشعلی است که چند خروجی شعله جهت یکنواخت کردن حرارت در کلیه سطوح مقطع گرد میلگرد حاصل می شود . این روش از روش های جوشکاری ذوبی کامل به حساب نمی اید بلکه نوعی روش جوشکاری فاز جامد می باشد که عمل اتصال را بدون ذوب کردن کامل فلز پایه انجام می دهد .

استفاده از روش های نوین در اجرای سازه های بتنی در مجموعه گروه مهندسین داریان سال های متمادی است که ادامه دارد. در یکی از بزرگترین پروژه های آرماتور بندی و اجرای سازه بتنی این شرکت، از روش فورجینگ جهت اتصال آرماتورها استفاه شده است. همچنین این شرکت به طور مستقیم با شرکت های وارد کننده و تولیدکننده دستگاه-های جوش سربه سر در ارتباط است که این مسئله بر قدرت اجرایی و پشتیبانی این شرکت افزوده است.

 

 


پروژه‌های مرتبط:

عضویت در خبرنامه داریان